021-22855817
0​​​​​​​21-22222244
درب جنوبی : از سمت پاسداران یا دروس - میدان قبا(شهرزاد) خیابان زیبا نرسیده به شریعتی پلاک47
درب شمالی: خیابان شریعتی بین میرداماد و ظفر روبروی ایستگاه مترو شریعتی ، جنب پمپ بنزین خیابان شواری پلاک 22​​​​​​​
info@drshakerisch.ir

دبستان و پیش دبستان پسرانه

مهر

دکـتر شاکـری

معرفی همکاران

جناب آقای  .....................
آموزگار محترم درس ...........

سوابق کاری
دارای 5 سال سابقه تدریس در مدارس برتر تهران 
مولف کتابهای برتر آموزشی در رشته خود
طراح آزمونهای مدارس تهران
معلم نمونه آموزش و پرورش در سال تحصیلی 
همکاری با موسسات آموزشی برتر تهران ​​​​​​​

سرکار خانم  .....................
آموزگار محترم درس ...........

سوابق کاری
دارای 5 سال سابقه تدریس در مدارس برتر تهران 
مولف کتابهای برتر آموزشی در رشته خود
طراح آزمونهای مدارس تهران
معلم نمونه آموزش و پرورش در سال تحصیلی 
همکاری با موسسات آموزشی برتر تهران ​​​​​​​

جناب آقای  .....................
آموزگار محترم درس ...........

سوابق کاری
دارای 5 سال سابقه تدریس در مدارس برتر تهران 
مولف کتابهای برتر آموزشی در رشته خود
طراح آزمونهای مدارس تهران
معلم نمونه آموزش و پرورش در سال تحصیلی 
همکاری با موسسات آموزشی برتر تهران ​​​​​​​

سرکار خانم  .....................
آموزگار محترم درس ...........


سوابق کاری
دارای 5 سال سابقه تدریس در مدارس برتر تهران 
مولف کتابهای برتر آموزشی در رشته خود
طراح آزمونهای مدارس تهران
معلم نمونه آموزش و پرورش در سال تحصیلی 
همکاری با موسسات آموزشی برتر تهران ​​​​​​​